Doradztwo techniczne i szkolenia

Oferujemy klientom kompleksowe doradztwo techniczne - m. in.: w zakresie doboru parametrów siatki rastrowej, wyboru optymalnych materiałów eksploatacyjnych, środków i urządzeń myjących czy urządzeń pomocniczych. Wieloletnie doświadczenie w branży fleksograficznej i szeroka wiedza naszych pracowników pozostają do Państwa dyspozycji.
Oferujemy następujące usługi:

Ekspertyza wałów rastrowych i prowadzenie dokumentacji

Posiadamy wysoce zaawansowany technicznie sprzęt optyczny służący do obserwacji i oceny wałów rastrowych.

Zakres obejmuje:

1. Oględziny siatki rastrowej wałków rastrowych znajdujących się w maszynie lub poza maszyną noraz jej analiza w kierunku stopnia zużycia, zanieczyszczenia i uszkodzeń mechanicznych mających wpływ na jakość nadruku. Oględzin dokonujemy za pomocą specjalnych mikroskopów wyposażonych w kamery wideo:


- z możliwością powiększenia ×100 do ×400,
- z możliwością pomiaru głębokości i tym samym stwierdzenia stopnia zużycia.

2. Sporządzenie raportu zawierającego fotografie mikroskopowe przedstawiające kondycję danego wałka rastrowego
z uwzględnieniem:
- stopnia zużycia siatki rastrowej




- uszkodzeń mechanicznych




- stopnia zanieczyszczenia przed i po myciu,


- przyczyny powstałych defektów,
- propozycje ich usunięcia - techniczne i terminowe.

3. Pomiary pojemności

Profesjonalne szkolenia personelu z zakresu budowy, zasady działania i pielęgnacji zespołów drukowych.

Szkolenia przeprowadzane w zakładzie klienta obejmują:

- prezentacje powyższych zagadnień wzbogacone materiałami pomocniczymi.
- instruktaż praktyczny obejmujący mycie wałków rastrowych i systemów farbowych z akcentem na optymalne wykorzystanie środków czyszczących.