Nowoczesne rozwiązania dla bieli i ciężkich powłok !

Unikalne rozwiązania firmy


 
 

TWINFLO
Gładkie nakładanie ciężkich 
powłok- lakierów itp.

  EASYFLO
Sprawdzona technologia UV
dla drukowania bez smug
  EASYFLO HD
Zmodyfikowany EASYFLO.
Biele o wysokim stopniu krycia

 
 
         

Ta unikalna siatka umożliwia 
nakładanie grubszej warstwy
farby oraz gładkie pokrycie,
eliminując problem powstawania 
drobnych zagłębień,
jednocześnie pozwalając na 
nałożenie ciężkiej powłoki za jednym przejściem.

Wyniesione obszary pomiędzy 
kałamarzykami tworzą podparcie 
dla listwy raklowej, podczas gdy kanałowa struktura siatki rastrowej przyczynia się do otwarcia przestrzeni dla większej ilości farby lub innej powłoki. W porównaniu do konwencjonalnych siatek pojemność może wzrosnąć dwukrotnie aż do 150 cm3/m2. Siatka tego typu jest idealna do lakierowania z wysokim połyskiem. 

 

Easyflo został specjalnie zaprojektowany, aby polepszyć jakość drukowania farbami UV. Polepsza ona drukowanie i chroni przed chlapaniem. Wielu drukarzy stosujących rastry o liniaturach 
od 100 do 200 L/cm doświadczyło problemów związanych z chlapaniem farby i pojawianiem się smug na nadruku.

Ekran przepływowy Easyflo pozwala na swobodny przepływ farby między kałamarzykami, redukując ciśnienie pod listwą raklową. Ponadto ekran Easyflo ułatwia uwalnianie farby 
z kałamarzyków, dzięki czemu możliwe jest osiągniąganie pożądanej gęstości przy zastosowaniu wyższej liniatury niż w przypadku ekranu tradycyjnego. Ekran Easyflo przekazuje około 15% więcej farby niż tradycyjny ekran 60° i można go stosować do liniatury aż do 200 L/cm.

  Ta rewolucyjna technologia wypalania ekranu oferuje wyjątkową jednolitość powlekania, wyższy stopień krycia i eliminacje zjawiska powstawania zagłębień, podczas drukowania kryjących bieli na folii.