Regeneracja komór raklowych.

- oferujemy wyrównanie skorodowanych/utlenionych powierzchni komór,
- powłoki zabezpieczające - teflonowe